ישיבת ההסדר צפת

בית מדרש לתורה ותפילה

ישיבת ההסדר צפת

נגן וידאו

בישיבה  מושם דגש על לימוד תורה תוך פנימיות בעבודת ה'- חסידות, ניגונים, שמחה ודיבוק חברים. כל אלה, עוטפים ומעצימים לימודי גמרא בעיון ובקיאות וכן תכניות הלכה שונות, לימודי אמונה ותנ"ך תוך אהבה לרוחו השוזרת של הרב קוק ובהדרכה והתאמה אישית.

דורנו, דור הגאולה, צמא לתורה חיה ערה ומלאת טעם טוב, לשיר חדש. הלימוד בישיבה, מכוון להצמחה של תלמידי חכמים כאלה אשר ירוו בע"ה את העולם בהתענגות על ה'. תלמידי חכמים בעלי רוחב אישיותי בדרישת ה'- שכל, רגש, יצירה פנימית ופיתוח הכוחות האישיים, כחלק מעבודת ה'.

אנו רואים שליחות במיקומה של הישיבה בלב העיר העתיקה בצפת, על מנת להרוות צימאונם של רבבות מאחינו המבקשים קדושה בסמטאות צפת, כמו גם להשתלב במערך החינוכי בעיר צפת כולה.

את הישיבה ייסד לפני כעשרים שנה הרב בניהו ברונר שליט"א ולפני כעשר שנים התחדשה הישיבה על ידי ראש הישיבה הרב איל יעקבוביץ' יחד עם צוות הרמי"ם המורכב מתלמידי חכמים גדולים, משקיעים ומסורים, הנותנים דגש על הכוונה אישית,
מובילים את הישיבה ומתווים את נגינתה, תוך אהבה ומסירות לכל תלמיד ותלמיד.
מרא דאתרא ונשיא הישיבה הרב שמואל אליהו, מלווה את הישיבה ומאיר עליה באורו.

סדר היום בישיבה

סדר בוקר מתחיל כל יום, בשיעור אמונה קצר של הרמי"ם, כך שעמל הלימוד היומי יהיה מקושר לנותן התורה, בלימוד לשמה, מתוך דבקות, שליחות ושמחה. לאחר מכן מתקיים סדר עיון ובסופו שיעור עם הר"מ.

מלבד הלימוד הרגיל בחברותות, מתקיימות בסדרים, לפי הצורך, חבורות לימוד עם הרמי"ם. לימוד זה,בחבורה, מצעיד את הלומדים בשביליה המסתעפים והעמוקים של התורה, באווירה נעימה ומרחיבת דעת.

לצד תכנית לימודי הבוקר בגמרא, מתקיימות גם שתי תכניות עיון בהלכה, האחת למבחני הרבנות והשנייה הלכה למעשה בעיון.

בסדרי צהריים לומדים את המסכת הנלמדת בבקיאות ובסוף הסדר מתקיימים שיעורי אמונה יומיים. מלבד תכנית לימודי הבוקר מתקיימת בישיבה מסגרת קבועה של לימוד הלכה למעשה באמצעות דפים שבועיים לפי סדר המשנה ברורה. כך, יוכל כל תלמיד לעבור על כל חלקי המשנה ברורה בשנות למודיו הראשונות בישיבה, תוך סדר, העמקה ודוגמאות מעשיות.

שיעורים אחרונים

מתוך בית המדרש הוירטואלי

ארועים אחרונים

הילולת ר' שלמה קרליבך

עם מו'ר ראש הישיבה

איך רבנים נופלים

הרב אושר טביבי ר"מ בוגרצי"ם

הבדלה ב ZOOM

הבדלה בהובלת רה"י ובהשתתפות ידידי הישיבה קהילת יהודי ברזיל

תפילת הלל במערת המכפלה

בהנהגת ראש הישיבה הרב איל יעקבוביץ'

רבני הישיבה

הרב שמואל אליהו שליט"א

נשיא הישיבה

הרב איל יעקבוביץ'

ראש הישיבה

הרב יותם קארו

מנכ"ל הישיבה

שבוע טוב לראש הישיבה הרב אייל. רוצים מאוד שוב ושוב להודות ראשית על שבת מרוממת ונפלאה,אכן "אילו פינו מלא שירה" כפשוטו!! שמחים ומודים גם מאוד, על כל עמלכם והשקעתכם ובבחירה של בננו **** נ"י בישיבת צפת, זה ממש בית גידול,זכינו בכם אנשי החינוך ובכלל בצוות נפלא,בברכה******. אגב בנימה אישית: קרה לי משהו חזק ביותר מיד עם תפילת ערבית של ליל שבת, לראשונה- ובזכות התפילה המרוממת עם השירה,הרגשתי והבנתי את המילים של "עלינו לשבח". כמה עלינו לשבח...ובהבדלה,בכלל נהרות של דמעות...שוב תודה גדולה,יפוצו מעיינותיכם חוצה חודש טוב!
הורים של תלמיד שיעור א'
תגובה של הורה לאחר שבת הורים בישיבה