ישיבת ההסדר צפת

בית מדרש לתורה ותפילה

צפת

זכינו, ומיקומה של הישיבה נמצא בחצר האר"י,הקדוש הוא 'חקל תפוחין קדישין'. מבנה הישיבה אומר כולו 'צפתיות' ומעניק הילת קדומים לבאים בשעריו.

קבלת שבת במקום קדוש זה, אליו עלו כל שבת האר"י וגוריו, היא לעילא מכל שירתא.. אף סיורי צפת הרבים, לא מוותרים ומשלבים את הישיבה כחלק ממסלולם. לעיתים בני הישיבה זוכים לקבל שבת יחד עם מאות (!) חיילים, וסטודנטים, מטיילים ותיירים בחוויה עצומה של אחדות ישראל. השראת שכינה ממש.

תפילות ההלל המנוגנות כבר הפכו שם דבר בארץ ובכל ראש חודש בית המדרש מתמלא במנגנים ומצפים ליד ה' עלינו. גם העליות של הישיבה להר הבית כקבוצה בטהרה ובלב רגש מושכות אליהן ציבור רחב של מבקשי ה' ושכינתו.

זכינו, ובכל יום שישי, הרב שמואל אליהו שליט"א, מלווה אותנו בתפילת שחרית כותיקין עם שיעור מרתק וסוחף מיד לאחריה. כך גם בכל שבת אחר הצהריים שיעורו הקבוע של הרב מועבר בישיבה המלאה מפה לפה במבקשי תורה.

תלמידי הישיבה ואברכיה, משתלבים בפעילות הגרעין התורני בעיר כדוגמת תכניות יומיות של חברותות וחונכויות בין בחורי הישיבה לבני הנוער בעיר. זאת מלבד פרויקטים מיוחדים, אשר נועדו לקדם נוער ולהרים את הרוח בערי הפיתוח.

שליחות

תלמידי הישיבה , בעת לימודם ובייחוד בעת שירותם הצבאי מהווים מגדלור של אהבת ה' ושמחה בתורה. נפלא לראות כיצד גם שנים רבות לאחר שנות הישיבה בוגרינו מקבלים כיוון בחיים וחיות ודרך בעבודת ה' מתוך הישיבה. אנו שומרים על קשר עם החיילים והבוגרים ברשת ענפה של שיעורים הנשלחים באמצעי המדיה, שיעורים אליהם כבר מנויים כאלף צופים שהצטרפו למשפחת הישיבה.  ככלל, אנו מאמינים שכשם שצפת היוותה בעבר מקור עצום של תורה וקדושה כך גם כיום יש לצפת אמירה חשובה בהופעת התורה של הגאולה בארץ. אנו רואים זאת הולך ומתחזק לשמחתנו לנגד עינינו מיום ליום ממש.

אוירה

כדי להשתדל ולבנות תלמידי חכמים מאירים, המשמחים לבבות בתורה ובעבודת ה' ,מושם בישיבה דגש מיוחד על עבודת ה' בדיבוק חברים, לאורו של הבעש"ט. בחיות ובלב רגש. לימודי חסידות, התוועדויות לרגל ימים מיוחדים, חבורות בעבודת ה' ועוד. 

שירות צבאי

ישנו כבר מותג צבאי הנקרא 'צפתי' ומאחוריו עומדים בחורי הישיבה בכבוד. מדובר בחיילים מצטיינים הנותנים דוקא בזכות היותם חיילים עם הרבה 'נשמה'. מרגש לראות כיצד שוב ושוב על רחבת המסדרים עומדים חיילים מצטיינים מעוטרים בפאות ארוכות ונהרה של עוז קודש בעיניהם. אנו רואים לעצמנו שליחות להוסיף קדושה ואמונה בצבא ובכך להגיע בע"ה לניצחון. חיילי הישיבה חורטים על דגלם את הפסוק 'וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך' כאסטרטגיה צבאית ממש.

אברכים

תלמידי הישיבה מקבלים הכוונה אישית לקראת ותוך כדי הקמת ביתם. הכיוון של הישיבה הוא לצעוד יחד עם תלמידיה לגדול בתורה לפי התאמתם כמה שיותר מתוך בית המדרש. קבוצת האברכים ונשותיהם בישיבה מטופחת באמצעות רכזי משפחות ובליווי אישי של ר"מ לאברכים, ושל ראש הישיבה.

אופי

הישיבה מונה כיום למעלה ממאה בחורים ואברכים כ"י. שיעור א' לבדו, מונה השנה כחמישים בחורים, אשר מצאו בישיבה את שאהבה נפשם.
חשוב לנו לשמור על התחושה המשפחתית והקרובה הקיימת בישיבה. קיים דגש מיוחד בישיבה על יחס אישי, אוהב ומחבק. ראש הישיבה והרמי"ם מלווים את התלמידים בצעדיהם אל התורה והקדושה, כדי לתמוך ולתת מענה לכל לב. שיעורי ערב ניתנים בבתי הרמי"ם והאברכים והתחושה ביתית וחמה. מפעם לפעם מתכנסים בני הישיבה כולם, ע"מ לחשוב ביחד ובפתיחות על אורחות הישיבה והתנהלותה.
תורת הרב, הולכת לפנינו כעמוד לפני המחנה. אנו משתדלים לחבר למבט הכללי- אידיאליסטי, את עבודת ה' האישית, הרגישה והמפותחת. לשם כך, אנו שמים דגש על לימודי אמונה וחסידות, ביסודיות ובגיוון.
תלמידי שיעור ב' מקבלים הכנה מיוחדת לשרות צבאי משמעותי. הכנה רוחנית והלכתית בשיעורים המיועדים לכך.
כיאה לעיר של שירה ויצירה, אנו משתדלים לתת מענה לחלקי הנפש השונים. מתקיים בישיבה שיעור שבועי בהתעמלות יוגה וכן סדנאות שבועיות בכתיבה יוצרת ובדמיון מודרך. אנו בישיבה רוצים לגדל תלמידים שלמים בכל מקצועת החיים.